Välkommen till Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelsens webbtjänst för Understödssökningar.

Med hjälp av denna webbtjänst kan du fylla i din ansökan om stipendium på nätet. När din ansökan är färdig, skriv ut den och sänd den undertecknad till stiftelsen. Pappersansökan skall skickas 1) som helhet antingen tvåsidigt eller ensidigt 2) utan nitar.

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Endast på detta sätt inlämnade ansökningar handläggs.

Understödsmottagare skall ge en skriftlig redogörelse över användningen av understödet till styrelsen när projektet är färdig. REDOVISNINGEN SKALL GES GENOM DET ELEKTRONISKA SYSTEMET. Redovisningar som skickas per post kommer inte att noteras.

Logga in genom att ge ditt användarnamn och lösenord. Om du använder tjänsten för första gången, bör du registrera dig och skapa ett eget användarnamn och lösenord.

Förbindelsen är skyddad med SSL-tekniken. Om du har tekniska problem kan ni ta kontakt med hakemustuki@datalink.fi.

Inloggning
 
 

Skapa nytt användarnamn


Har du glömt ditt lösenord?

Instruktioner